'Here, not there 2', Kieta Nuij, beelden in brons

Nieuw project: ‘Here, not there’.

Het afgelopen jaar ben ik gestart met een project onder de  titel: ‘Here, not there’.  Binnen dit thema zijn inmiddels een reeks beelden en installaties ontstaan.

‘Here, not there’ onderzoekt spanningsvelden tussen mensen; de mens zelf  en de verbinding met anderen. ‘Hoe verhoud ik me tot mijzelf en hoe tot de ander?’ ‘In hoeverre kan ik mij in mijn eigen wereld bevinden en wat gebeurt er dan in de verbinding met de ander?’  ‘Ben ik vrij om volledig naar binnen te keren?’ ‘Wat gebeurt er in de tussenruimte tussen mensen?’ Dilemma’s waar ik binnen dit project antwoorden voor zoek.

Nieuw is dat binnen dit thema  niet alle beelden in brons zijn uitgevoerd maar ook een aantal in klei of kunststof.

Deze beelden zijn  de komende zomer op een aantal tentoonstellingen te zien. Meer informatie over deze tentoonstellingen volgt.