Privacyverklaring & cookies

Wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Kieta Nuij, Beelden in Brons, gevestigd aan Veerstraat 1, 6651 AV Druten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemeen

Als ik, Kieta Nuij, Beelden in Brons met persoonsgegevens aan de slag ga zal ik de huidige privacywetgeving in acht nemen. De persoonsgegevens waar ik nu over beschik, maak ik door middel van deze privacyverklaring inzichtelijk. Daarnaast verduidelijk ik wat ik met de persoonsgegevens doe.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Kieta Nuij, Beelden in Brons verwerkt een beperkt aantal persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • naam
  • e-mail adres
  • adres (indien van toepassing)
  • telefoonnummer (indien van toepassing)

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt om met u te kunnen communiceren. Ik communiceer met u over kunstnieuws, exposities en ander nieuws wat voor u van belang kan zijn. Dit doe ik door middel van nieuwsbrieven en e-mail.

Bewaartermijn

Kieta Nuij, Beelden in Brons is niet gehouden aan wettelijke bewaartermijnen. Om op een goede manier met u te kunnen communiceren zal ik de persoonsgegevens bewaren. Persoonsgegevens zullen echter niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard.

Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens door mij te laten verwijderen dan zullen deze gegevens binnen 2 weken na uw verzoek worden verwijderd.

Delen met derden

Kieta Nuij, Beelden in Brons verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Met de organisaties die uw gegevens verwerken in mijn opdracht sluit ik een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging

Kieta Nuij, Beelden in Brons neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij mij. U kunt dit verzoek richten aan Kieta Nuij, e-mail: info@kietanuij.nl

Het is niet toegestaan om gegevens van iemand anders in te zien.

Kieta Nuij, Beelden in Brons wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat Kieta Nuij, Beelden in Brons niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies

Kieta Nuij, Beelden in Brons gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Kieta Nuij, Beelden in Brons gebruikt cookies om:

  • ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
  • gebruikersstatistieken te genereren om de website te analyseren, om zowel de paginaweergaven als de tijdsduur op elke pagina te bekijken en u beter van dienst te zijn wanneer u terugkeert naar mijn website. Het is niet mijn bedoeling om dergelijke informatie te gebruiken om een ​​gebruiker persoonlijk te identificeren. Deze informatie wordt verzameld in een geaggregeerde en anonieme vorm.

Bij uw eerste bezoek aan mijn website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en heb ik u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Door middel van het instellen van uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor de cookies. Op deze wijze worden de cookies niet opgeslagen. U kunt daarnaast ook alle informatie die eerder is opgeslagen op uw computer via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor de nieuwsbrief maakt Kieta Nuij, Beelden in Brons gebruik van Laposta. Ook hiervoor worden cookies gebruikt. Meer informatie over hun privacybeleid vindt u op de website van Laposta.

Onderaan iedere nieuwsbrief staat een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van mijn nieuwsbrief.

Google Analytics

De website van Kieta Nuij, Beelden in Brons maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe mijn website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van uw bezoek aan mijn website). Google kan deze informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden verschaffen. Meer informatie over hun privacy beleid vindt u op de website van Google Analytics.

Social media

Via mijn website kunt u ook social media benaderen, zoals Facebook en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via mijn website doorverwezen wordt. Ik heb hierop geen invloed. Meer informatie over hun privacy beleid vindt u op de websites van Facebook en LinkedIn.

Gegevensbescherming

Ik heb er alles aan gedaan om alle persoonsgegevens die ik verwerk optimaal te beschermen. Niemand anders dan ik heeft inzage in die gegevens.

Afsluitend

Ik vertrouw u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd omtrent dit onderwerp. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet deze aan mij te stellen. Per 25 mei 2018 geldt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

Kieta Nuij
Veerstraat 1
6651 AV Druten
Nederland
0031613168812
info@kietanuij.nl