Privacyverklaring & cookies

Wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Kieta Nuij, Beelden in Brons, gevestigd aan Veerstraat 1, 6651 AV Druten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemeen

Als ik, Kieta Nuij, Beelden in Brons met persoonsgegevens aan de slag ga zal ik de huidige privacywetgeving in acht nemen. De persoonsgegevens waar ik nu over beschik, maak ik door middel van deze privacyverklaring inzichtelijk. Daarnaast verduidelijk ik wat ik met de persoonsgegevens doe.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Kieta Nuij, Beelden in Brons verwerkt een beperkt aantal persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • naam
  • e-mail adres
  • adres (indien van toepassing)
  • telefoonnummer (indien van toepassing)

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt om met u te kunnen communiceren. Ik communiceer met u over kunstnieuws, exposities en ander nieuws wat voor u van belang kan zijn. Dit doe ik door middel van nieuwsbrieven en e-mail.

Bewaartermijn

Kieta Nuij, Beelden in Brons is niet gehouden aan wettelijke bewaartermijnen. Om op een goede manier met u te kunnen communiceren zal ik de persoonsgegevens bewaren. Persoonsgegevens zullen echter niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard.

Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens door mij te laten verwijderen dan zullen deze gegevens binnen 2 weken na uw verzoek worden verwijderd.

Delen met derden

Kieta Nuij, Beelden in Brons verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Met de organisaties die uw gegevens verwerken in mijn opdracht sluit ik een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging

Kieta Nuij, Beelden in Brons neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij mij. U kunt dit verzoek richten aan Kieta Nuij, e-mail: info@kietanuij.nl

Het is niet toegestaan om gegevens van iemand anders in te zien.

Kieta Nuij, Beelden in Brons wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat Kieta Nuij, Beelden in Brons niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies

Kieta Nuij, Beelden in Brons gebruikt alleen functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Kieta Nuij, Beelden in Brons gebruikt de volgende cookies:

  • Functionele cookies:
    Om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Voor deze cookies heb ik geen toestemming nodig.
  • Statistische cookies:
    Kieta Nuij, Beelden in Brons maakt gebruik van Google Analytics (GA). Dit is een dienst van Google Inc. GA is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe mijn website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van je bezoek aan mijn website). Het is niet mijn bedoeling om dergelijke informatie te gebruiken om een gebruiker persoonlijk te identificeren en daarom heb ik het gebruik van cookies van GA volledig geanonimiseerd. Daardoor mag ik deze cookies zonder toestemming plaatsen. De (anonieme) gegevens in GA worden 26 maanden bewaard.

Kortom: de website van Kieta Nuij, Beelden in Brons gebruikt geen cookies waarvoor ik uw toestemming nodig heb.

U kunt u te allen tijden afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Kieta Nuij, Beelden in Brons wijst u er op dat in het geval u cookies uitschakelt, u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten.

Nieuwsbrief

Voor de nieuwsbrief maakt Kieta Nuij, Beelden in Brons gebruik van Laposta. Meer informatie over hun privacybeleid vindt u op de website van Laposta.

Onderaan iedere nieuwsbrief staat een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van mijn nieuwsbrief.

Social media

Via mijn website kunt u ook social media benaderen, zoals Facebook en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via mijn website doorverwezen wordt. Ik heb hierop geen invloed. Meer informatie over hun privacy beleid vindt u op de websites van Facebook en LinkedIn.

Gegevensbescherming

Ik heb er alles aan gedaan om alle persoonsgegevens die ik verwerk optimaal te beschermen. Niemand anders dan ik heeft inzage in die gegevens.

Afsluitend

Ik vertrouw u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd omtrent dit onderwerp. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet deze aan mij te stellen. Per 25 mei 2018 geldt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

Kieta Nuij
Veerstraat 1
6651 AV Druten
Nederland
0031613168812
info@kietanuij.nl