Kieta Nuij – beelden in brons

Het innerlijk beeld zichtbaar gemaakt, tastbaar. De weerspiegeling van de ziel. Verstilde beweging, gratie, schoonheid, maar ook spanning, worsteling, de ruwe kanten van de ervaring. Daarover gaat het werk van Kieta Nuij.

Kieta Nuij – sculptures in bronze

The inner picture made visible, tangible. The reflection of the soul. Silenced motion, grace, beauty, and at the same time tension, struggle, the raw aspect of experience in life. This is exemplified in the work of Kieta Nuij.

English version of my website

…  

Op donderdag 25 mei start mijn expositie bij Frans Vanhove Artgallery in Leuven (BE).

De expositie is te bezoeken tot 22 juni. Meer informatie vind je hier