Kieta Nuij – beelden in brons

Het innerlijk beeld zichtbaar gemaakt, tastbaar. De weerspiegeling van de ziel. Verstilde beweging, gratie, schoonheid, maar ook spanning, worsteling, de ruwe kanten van de ervaring. Daarover gaat het werk van Kieta Nuij.

Kieta Nuij – sculptures in bronze

The inner picture made visible, tangible. The reflection of the soul. Silenced motion, grace, beauty, and at the same time tension, struggle, the raw aspect of experience in life. This is exemplified in the work of Kieta Nuij.

 

Bijvoeding in tijden van culturele schraalheid

Nu in verband met het coronavirus musea en galeries gesloten zijn, concerten worden geannuleerd en theaters hun voorstellingen opschuiven, dreigt een tijd van culturele schraalheid.
Daarom ga ik je hier dagelijks bijvoeden met een ‘beeld van de dag’. Daarnaast trakteer ik je regelmatig op een extra ‘hapje’.
Vandaag: ‘Balans’Balans, Kieta Nuij bronzen beelden