Stroll

Materiaal/material: brons, hardsteen / bronze, bluestone Hoogte/height: 50 cm. Oplage/ edition 8 … …

Lees meer»

Tête 3

Materiaal/material: mixed media Hoogte/height: 31 cm. Variatie/variation nr. 1 … …

Lees meer»

Aura

Materiaal/material: brons, hardsteen/bronze, bluestone Hoogte/height: 140 cm. Granieten kolom 102 cm., bronzen beeld 46 cm./granite column 102 cm., bronze statue 46 cm. Oplage/ edition: 8 … …

Lees meer»

Nina

Materiaal/material: brons, eikenhout/ bronze, oak wood Hoogte/height: 146 cm., bronzen beeld 42 cm./ bronze statue 42 cm. Oplage/edition: 8 … …

Lees meer»

Alexander

Materiaal/material: brons, hardsteen/bronze, bluestone Hoogte/height: 52 cm. Oplage/edition: 8 … ….

Lees meer»