Aura

Materiaal/material: brons, hardsteen/bronze, bluestone

Hoogte/height: 140 cm.

Granieten kolom 102 cm., bronzen beeld 46 cm./granite column 102 cm., bronze statue 46 cm.

Oplage: 8  /edition of 8 copies